Tretman oblikovanja i zatezanja kože tijela

Potpuno NOVO razvijeni ultrazvučni aplikator sa 2,5 MHz ultrazvučne frekvencije za oblikovanje i zatezanje kože tijela.

Med Contour Multipower je opremljen inovativnim BODY SHAPE AND TIGHT aplikatorom za oblikovanje i zatezanje tijela!


Tijek tretmana i područje djelovanja

Tretman se sastoji iz dvije cjeline:

  • Tretman ultrazvukom
  • Tretman radiofrekvencijom

Regije koje se mogu tretirati su:

  • abdomen,
  • butine, ruke,
  • stražnjica,
  • koljena,
  • listovi,
  • ljubavne ručke

Body Shape and Tight aplikator sastoji se od diska na kojem su smještene 3 kružne ultrazvučne glave sa sekvencijalnom aktivacijom, pri kojem sve 3 UZ glave isporučuju ultrazvučnu energiju zasebno.

Pojedinačna aktivacija omogućuje korištenje najviše vršne snage impulsa ("peak power pulses"), emitirane iz svake sonde, čime se potiče učinak "tapping" masaže na tretiranom području.

Rezultati tretmana sa Med Contour Multipower Body Shape and Tight aplikatorom su poboljšanje epidermalne teksture i reorganizacija dermisa, bolji tonus kože zbog indukcije vezoaktivnih procesa, povećanje kolagenih vlakana, te povećana stimulacija fibroblasta.

Body Shape and Tight aplikator isporučuje i radiofrekvenciju, koja provodi i poboljšava djelovanje ultrazvuka.

RF koncipiran kao djelovanje takozvanog „tripolarnog“ (3 elektrode od kojih svaka izmjenjuje djelovanje kao + i - pol) elektromagnetskog polja u kontaktu sa tkivom stvara toplinu na tretiranom području, povećavajući unutarnju temperaturu tkiva. Ova reakcija uzrokuje denaturaciju kolagenskih vlakana, sa njihovom naknadnom reorganizacijom, oni zapravo postaju kraći i gušći, što rezultira primjetnim učinkom zatezanja. Radiofrekvencija također djeluje na tonus kože poboljšavajući elastičnost i glatkoću, na celulit i na opuštenost kože.